تبلیغات
قرآن برای اهل یقین(شعبه1) - مامور خریدی که جنس را ارزانتر خریده
اگر شخصی دیگری را مامور خرید جنسی به مبلغ معین نماید، و وکیل جنس را ارزانتر بخرد، آیا وکیل میتواند جنس را به قیمت تعیین شده فی مابین به موکلش بفروشد؟
اگر به عنوان وکیل باشد هر مقدار جنس را بخرد باید به همان مقدار بدهد و می تواند حق الوکالة خود را از موکل دریافت نماید ولی اگر به صورت بیع و به این عنوان که این جنس را به مبلغ تعیین شده به تو می فروشم باشد به هر مبلغی خریده می تواند به همان مبلغ تعیین شده بفروشد.

طبقه بندی: احکام،