تبلیغات
قرآن برای اهل یقین(شعبه1) - میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد


حق چو دید آن نور مطلق در حضور
                                               آفرید از نور او صد بحر نور
آفرینش را جز او مقصود نیست
                                              پاک دامن تر زاو موجود نیست
طبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: میلاد نبی اکرم (ص)، امام صادق(ع)،